Barnfamiljer och deras flyttningar

Vi har följt födelsekullarna 2000-2005 till dess de var sex år och började skolan. När dessa barn var sex år hade 16 procent flyttat ut till övriga Göteborgsregionen (GR), åtta procent till övriga Sverige exklusive GR och tre procent till utlandet. Sammantaget bodde drygt sju av tio barn som föddes i Göteborg kvar vid sex års ålder.

Några resultat från studien:

  • 3 av 10 barn flyttade från Göteborg fram till skolan började
  • Utflyttningsmönstren har varit ganska stabila under 2000-talet
  • Bostäderna förklarar flyttningarna
  • Många barn flyttar också in till Göteborg
  • Tre av fyra barn flyttade från Centrum innan de var sex år
  • Stor rörlighet: Var fjärde barn flyttade minst två gånger

Läs mer om hur flyttrörelserna såg ut i rapporten Barnfamiljer och deras flyttningar som du hittar i fillistan.