Stadsdelsnämnder och primärområden

Här finns kommentarer till befolkningsprognoserna för Göteborgs stadsdelsnämndsområden (SDN) och primärområden åren 2018–2022. Prognoserna publicerades i april 2018. Befolkningsprognoserna i siffror finns i statistikdatabasen fördelade på ålder och geografiska områden.

Länk till prognosen i statistikdatabasen

Exakta prognossiffror fördelade på åldrar och områden finns i Statistikdatabasen

Prognoskommentarer för några åldersgrupper

Prognosblad per stadsdelsnämnd

Inflyttning i nybyggda bostäder och generationsskifte i bostadsområden