Kommunprognos

Göteborgs Stad publicerar i början av mars månad en befolkningsprognos för kommunen varje år.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 128 000 invånare fram till år 2040. Den 31 december 2020 var folkmängden 583056. Denna folkmängd förväntas bli 711 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på drygt 6 400 personer.

Kommentarer till befolkningsprognosen hittar du i fillistan nedan.

Prognosen i siffror finns i vår statistikdatabas.

Länk till prognosen i statistikdatabasen