Kommunprognos

Göteborgs Stad publicerar i början av mars månad en befolkningsprognos för kommunen varje år.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 134 000 invånare fram till år 2035. Den 1 januari 2018 var folkmängden 564 039 personer. Denna folkmängd förväntas bli 698 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på 7 400 personer.

Kommentarer till befolkningsprognosen hittar du i fillistan nedan.

Prognosen i siffror finns i vår statistikdatabas.
Länk till prognosen i statistikdatabasen