Delområden

Här publicerar vi befolkningsprognoserna för Göteborgs delområden för åren 2020–2028. Befolkningsprognoserna i siffror finns i Statistikdatabasen fördelade på ålder och geografiska områden. Kommentarer kommer under hösten.

Länk till prognosen i statistikdatabasen

Exakta prognossiffror fördelade på åldrar och områden finns i Statistikdatabasen