Befolkningsprognoser

Göteborg Stads befolkningsprognoser beräknas av stadsledningskontoret i mars-maj varje år. Utöver en kommunprognos beräknas prognoser delområdesprognoser för 10 stadsdelsnämndsområden samt en prognos för var och ett av stadens 96 primärområden. Kommunprognosen sträcker sig 15-20 år fram tiden, medan delområdesprognoserna beräknas för fem år framåt. Prognoserna används för planering av kommunala verksamheter och strategisk planering. Dessutom ingår befolkningsprognoserna i stadens ekonomiska resursfördelningsmodell.