Befolkningsförändringar

Här beskrivs Göteborgs befolkningsförändringar på ett övergripande sätt, det vill säga hur flyttningar, födda och döda utvecklats över tid med en tyngdpunkt på de tio senaste åren. Stadens befolkningsutveckling hänger ihop med utvecklingen utanför Göteborg, särskilt inom övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR). Sett till flyttströmmar och arbetspendlingens storlek så är Göteborg tydligt en del av en arbetsmarknad och bostadsmarknad som sträcker sig utanför kommunens gränser.

Sammanfattning

564 000

invånare (folkbokförda) bor i Göteborgs 280 000 bostäder

70 000

så mycket ökade stadens befolkning, de senaste 10 åren

38 000

fler personer har flyttat IN än som flyttat UT (de senaste 10 åren)

32 000

fler har fötts än antal personer som avlidit (de senaste 10 åren)

2

tydliga trender:

  • invandringen ökar
  • utflyttningen till göteborgsregionen ökar

700 000

beräknas Göteborgs folkmängd vara år 2035

Historisk befolkningsutveckling

Fram till mitten av 1800-talet var Göteborg en småstad med runt 10 000 invånare. Först i samband med industrialiseringen började befolkningen växa i snabb takt. Fram till och med 1970 ökade Göteborgs folkmängd i princip oavbrutet. Under 1970-talet vände utvecklingen och fram till mitten av 1980-talet minskade befolkningen med nästan 10 procent. Det var framförallt utflyttningen till kommunerna runt Göteborg som var stor.

Först under den andra hälften av 1980-talet började befolkningen åter sakta öka igen. Under 1990-talet påverkades befolkningsutvecklingen av kriget på Balkan och den stora invandringen som följde. Dessutom påverkade den stora ekonomiska krisen flyttningarna till och från staden. Genom EU-inträdet 1995 underlättades också rörligheten mellan EU-länderna och Sverige.

De senaste 10 åren har befolkningstillväxten förstärkts genom en hög nettoinflyttning och ett växande födelseöverskott. Folkmängden har på bara ett decennium ökat med drygt 70 000 personer.

Bilden visar ett diagram över folkmängdsutvecklingen i Göteborg från 1950 till 2017

Bilden visar ett diagram över den årliga befolkningsförändringen i Göteborg från år 1950 till år 2017

Mer om befolkningsutvecklingen

Du hittar mer text och bild om befolkningsutvecklingen, såsom flyttningar, födda och avlidna, åldersfördelning med mera i filerna här under.

Det finns en fil i excel-format där siffror till diagram är tillgängliga, samt en fil i PDF-format.

Vill du visa bilderna i en presentation så finns samma information i en powerpoint-fil med anteckningar till bilderna.