Prognoser och analyser

Under rubriken "Befolkningsprognoser" finns det beskrivningar av stadens befolkningsprognoser och hur dessa tas fram. Exakta prognossiffror finns i statistikdatabasen. I "Rapporter och kommentarer" finns aktuella kommentarer och statistiska analyser om i första hand befolkningsutvecklingen. Under rubriken "Om befolkningen" kommer Göteborgs utveckling ur olika perspektiv att beskrivas.