Kommunprognosen är klar


Publicerad 6 mars 2023

Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas, en rapport med kommentarer kommer snart.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 183 000 invånare fram till år 2050. Den 31 december 2022 var folkmängden 596 841. 2050 förväntas den ökat till 780 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på ca 6 500 personer.

Du hittar mer information under Befolkningsprognos - Kommun.