Mellanområdesprognos 2021–2028

Publicerad 31 maj 2021

Nu är prognoserna för Göteborgs 36 mellanområden publicerade i vår Statistikdatabas. Folkökningen för 2020 halverades för Göteborg jämfört med hur det sett ut åren innan. Den lägre befolkningstillväxten förväntas att fortsätta under 2021 och påverkar mellanområdesprognoserna.

Nu är prognoserna för Göteborgs 36 mellanområden publicerade i vår Statistikdatabas (tidigare har kommunprognos och prognoser för stadsområden publicerats).

Folkökningen för 2020 halverades för Göteborg jämfört med hur det sett ut åren innan. Den lägre befolkningstillväxten förväntas att fortsätta under 2021 och påverkar mellanområdesprognoserna. Du kan läsa mer om befolkningsutvecklingen 2020 här och om kommunprognosen och dess antaganden här.

 Några saker som gör att osäkerheten har ökat i mellanområdesprognoserna:

  • Högt planerat bostadsbyggande – vad kommer att färdigställas enligt plan? Hur påverkas områden med mindre eller inget bostadsbyggande?
  • Stor omflyttning av äldre - många planerade nya äldreboenden och tomma platser i befintliga äldreboenden i spåren av pandemin.
  • Vad händer med flyttmönstren? Det råder större osäkerhet runt hur både invandring och inrikes flyttningar utvecklas både i närtid och på några års sikt.

 Har du frågor runt enskilda områden eller andra frågor om befolkningsprognoserna kontakta:

Henrik Gustafsson                     henrik.gustafsson@stadshuset.goteborg.se
Lutz Ewert                                   lutz.ewert@stadshuset.goteborg.se