Hälsobladet 2019

Publicerad 5 mars 2020

Nu finns det ett nytt Hälsoblad, ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan i staden.

Hälsobladet 2019 presenteras några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan. Rapporten är framtagen i Power BI och öppnas i en ny flik.

Eftersom de hälsomässiga utmaningarna och möjligheterna varierar i livets olika skeden beskrivs befolkningen och dess hälsosituation med fokus på fyra åldersgrupper:

  • 0-5 år
  • 6-17 år
  • 18-64 år
  • 65 år och äldre

Klicka här för att komma till Hälsobladet 2019