Göteborgsbladet 2019

Publicerad 14 juni 2019

Nu är en ny version av Göteborgsbladet klart!

Bladet redovisar vår mest efterfrågade statistik för stadens alla delområden.
Faktabladet är tänkt att snabbt ge en överblick över ett område samt vara ett stöd när man vill jämföra olika områden.