SDN-prognoserna är klara

Publicerad 25 april 2019

Nu är SDN-prognoserna klara! Exakta siffror, kommentarer och förutsättningar.

Exakta prognossiffror fördelade på åldrar och områden finns i Statistikdatabasen. Även prognoskommentarerna är klara, du hittar en fil för Förskolan, en för Grundskolan och en för Pensionäråldrarna. Prognosbladet dröjer dock ett tag då de innehåller primärområdesprognoserna.

Läs mer om SDN-prognoserna.