Kommunprognos 2020

Publicerad 13 mars 2020

Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 151 000 invånare fram till år 2040. Årsskiftets 579 281 personer förväntas blir 730 000, vilket innebär en genomsnittlig årlig folkökning med 7 200 personer.

I den här rapporten presenteras kommunprognosen, delområdesprognoser kommer släppas i slutet av juni månad.
Då kommer två nya områdesnivåer vara med, 4 stycken "Stadsområden" istället för SDN, samt "Prognosområden" istället för PRI.

Klicka här för att komma till rapporten: Befolkningsprognos 2020 - kommun