Kommunprognosen är klar!

Publicerad 5 mars 2021

Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas samt en rapport med kommentarer är framtagen.

Göteborgs befolkning ökar enligt den senaste befolkningsprognosen med 128 000 invånare fram till år 2040. Den 31 december 2020 var folkmängden 583056. Denna folkmängd förväntas bli 711 000, vilket ger en genomsnittlig årlig folkökning på drygt 6 400 personer.

Du hittar mer information under Befolkningsprognos Kommun.