Delområdesprognoserna är klara!

Publicerad 15 maj 2023

Befolkningsprognoserna för Stadsområden och Mellanområden är nu klara.

Bra att känna till är att till årets prognos har antal födda justerats ner ytterligare enligt SCB:s antagande om den framtida fruktsamheten. Det får effekt på framförallt förskolan de kommande åren och därefter påverkas grundskolan. Dessutom påverkar förändringar i det planerade bostadsbyggandet prognoserna.

Själva siffrorna hittar du som vanligt i vår Statistikdatabas.

Har ni frågor om årets prognos kontakta Henrik Gustafsson henrik.gustafsson@stadshuset.goteborg.se eller Lutz Ewert lutz.ewert@stadshuset.goteborg.se.