Utvecklingen av födda och fruktsamhet

Publicerad 15 november 2019

Befolkningsutvecklingen för barn och ungdomar i Göteborg påverkas av hur många personer som flyttar till och från staden och av hur många barn som föds. Vi har i den här korta sammanställningen tittat på hur antalet födda barn utvecklats.


  • Det senaste decenniet så har födelsetalen varit stabila på en historiskt sett hög nivå
  • Det finns fler kvinnor i de barnafödande åldrarna, men färre har skaffat barn
  • Nedgången i benägenheten att skaffa barn har skett i alla befolkningsgrupper