Göteborgsbladet 2021

Publicerad 15 juni 2021

Nu är årets Göteborgsblad klart! Göteborgsbladet är ett faktablad för samtliga av stadens olika delområden. Bladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område.

Göteborgsbladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område. Du hittar samtliga blad här: Göteborgsbladet 2021