Interaktiva rapporter är uppdaterade

Publicerad 17 juni 2021

Vi har tagit fram nya interaktiva presentationer/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats. Dessa är nu uppdaterade med 2020 års uppgifter.

Sedan tidigare finns ju en rapport som presenterar befolkningen med socioekonomi för tre av de viktigaste åldersgrupperna för den kommunala tjänsteproduktionen.

Nu släpps en andra presentationen som kan ses som en visualisering av delar av statistikdatabasen. Den består av två delrapporter, en för stadsområden och en för mellanområden. Syftet är att möjliggöra en snabb analys av utvecklingen i Göteborg. Denna presentation omfattar i ett första steg mest demografiska variabler och hushållsuppgifter. Efterhand kommer socioekonomiska variabler om utbildning, inkomster och arbetsmarknads att läggas till.
"Statistikdatabasen visualiserad - stadsområden Göteborg 2021"
"Statistikdatabasen visualiserad - mellanområden Göteborg 2021"

Uppgifterna i de interaktiva produkterna hämtas från statistikdatabasen.