Befolkningsutveckling 2018

Publicerad 25 april 2019

Fortsatt snabb befolkningstillväxt under 2018. Under 2018 ökade Göteborgs befolkning med 7 829 personer och uppgick därmed till 571 868 personer vid årsskiftet.