Barnfamiljerna och deras flyttningar

Publicerad 13 maj 2019

En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2011, fram till dess att de var 6 år och började i skolan.

  • 3 av 10 barn som föddes i Göteborg flyttade ifrån staden
  • Flyttningarna förklaras av bostäderna
  • Stora skillnader mellan bostadsområden inom Göteborg
  • Många barn flyttar även in till Göteborg
  • In- och utflyttarna har olika ekonomiska förutsättningar och födelsebakgrund

Barnfamiljerna och deras flyttningar