Aktuellt

 • Göteborgsbladet 2024

  Publicerad 13 juni 2024
  Nu finns Göteborgsbladet ute!
 • Kommunprognosen 2024 är klar

  Publicerad 5 mars 2024
  Nu är Kommunprognosen klar!
 • Befolkningsutvecklingen 2023

  Publicerad 4 mars 2024
  Göteborgs hade antalsmässigt den största befolkningstillväxten av alla kommuner 2023. Under året som gick (maj månad) nådde även Göteborg en folkmängd på 600 000.
 • Befolkningsutveckling första halvåret 2023

  Publicerad 21 augusti 2023
  Befolkningstillväxten fortsätter att vara hög i Göteborg.
 • Göteborgsbladet 2023

  Publicerad 23 maj 2023
  Nu finns Göteborgsbladet 2023 framtaget och publicerat.
 • Delområdesprognoserna är klara!

  Publicerad 15 maj 2023
  Befolkningsprognoserna för Stadsområden och Mellanområden är nu klara.
 • Göteborg 600 000!

  Publicerad 10 maj 2023
  I maj i år blev vi för första gången över 600 000 invånare! Tack vare den höga befolkningstillväxten under 2022 och början av 2023 passerades 600 000 strecket tidigare än beräknat.
 • Kommentarer till Kommunprognosen

  Publicerad 10 mars 2023
  Är man intresserad av kommunprognosen så finns nu även en rapport med kommentarer.
 • Största folkökningen sedan 1947!

  Publicerad 6 mars 2023
  Nu har de officiella siffrorna över befolkningsutvecklingen 2022 kommit. Göteborg har en rekordhög folkökning och växer mest av alla kommuner!
 • Kommunprognosen är klar

  Publicerad 6 mars 2023
  Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas, en rapport med kommentarer kommer snart.
 • Befolkningen årets första halva

  Publicerad 29 augusti 2022
  Folkmängdsförändringen är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi har även det lägsta antalet födda under det första halvåret sedan 2006. Det tillsammans med att invandringen ökar bidrar till att Göteborgs folkmängd ökade mest av alla kommuner under det första halvåret 2022.
 • Delområdes prognoserna är klara!

  Publicerad 18 maj 2022
  Stora förändringar i delområdesprognoserna.
 • Göteborgsbladet 2022

  Publicerad 13 maj 2022
  Nu finns nya Göteborgsblad klara.
 • Befolkningsutveckling 2021

  Publicerad 14 mars 2022
  Läs mer om hur befolkningsutvecklingen var under helåret 2021.
 • Kommunprognosen är klar

  Publicerad 4 mars 2022
  Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas, en rapport med kommentarer kommer snart.
 • Ny interaktiv rapport

  Publicerad 16 november 2021
  Nu släpper vi en ny interaktiv rapport som visualiserar Statistikdatabasen, den här gången med fokus på socioekonomiska variabler.
 • Låg folkökning första halvåret 2021

  Publicerad 20 augusti 2021
  Statistiska centralbyrån har nu släppt siffror för första halvan av 2021 och de visar att pandemin har fortsatt stor påverkan på befolkningsutvecklingen.
 • Interaktiva rapporter är uppdaterade

  Publicerad 17 juni 2021
  Vi har tagit fram nya interaktiva presentationer/visualiseringar som ett komplement till Statistikdatabasen och övriga analyser som finns på vår webbplats. Dessa är nu uppdaterade med 2020 års uppgifter.
 • Göteborgsbladet 2021

  Publicerad 15 juni 2021
  Nu är årets Göteborgsblad klart! Göteborgsbladet är ett faktablad för samtliga av stadens olika delområden. Bladet består av två sidor med statistiksammanställningar per geografiskt område.
 • Mellanområdesprognos 2021–2028

  Publicerad 31 maj 2021
  Nu är prognoserna för Göteborgs 36 mellanområden publicerade i vår Statistikdatabas. Folkökningen för 2020 halverades för Göteborg jämfört med hur det sett ut åren innan. Den lägre befolkningstillväxten förväntas att fortsätta under 2021 och påverkar mellanområdesprognoserna.
 • Befolkningstillväxten halverad 2020

  Publicerad 11 mars 2021
  Officiella befolkningsuppgifter har nu kommit och vi vet att Göteborg växte med cirka 3 800 invånare under 2020. Det är det lägsta befolkningstillväxten sedan 2007 och det är en halvering jämfört med de senaste åren.
 • Kommunprognosen är klar!

  Publicerad 5 mars 2021
  Nu är kommunprognosen klar. Siffrorna är inlagda i vår Statistikdatabas samt en rapport med kommentarer är framtagen.
 • Göteborgs befolkning i utvalda åldersgrupper

  Publicerad 11 november 2020
  Som en del i vårt uppdrag att belysa befolkningsutvecklingen och stödja staden med statistik och rådgivning har vi tagit fram en ny rapport. Rapporten är interaktiv och tanken är att den ska vara ett komplement till vår statistikdatabas, anpassad efter stadens nya organisation.
 • Covid-19 och effekten på befolkningstillväxten första halvåret

  Publicerad 28 augusti 2020
  Årets befolkningsökning kommer sannolikt bara bli hälften så stor som den årliga befolkningsökningen varit det senaste decenniet. Det innebär att befolkningsprognosen, som gjordes innan Covid-19 var klassad som en pandemi, överskattar årets befolkningstillväxt.
 • Kommunprognos 2020

  Publicerad 13 mars 2020
  Göteborgs befolkning ökar enligt den nya prognosen med 151 000 invånare fram till år 2040. Årsskiftets 579 281 personer förväntas blir 730 000, vilket innebär en genomsnittlig årlig folkökning med 7 200 personer.
 • Hälsobladet 2019

  Publicerad 5 mars 2020
  Nu finns det ett nytt Hälsoblad, ett faktablad som innehåller några av de viktigaste indikatorerna och nyckeltalen när det gäller folkhälsan i staden.
 • Befolkningsutvecklingen 2019

  Publicerad 3 mars 2020
  Hur såg befolkningsutvecklingen ut 2019? Fortsatte vi växa? Tappar vi befolkning mot kranskommunerna?
 • Kommer äldreboomen?

  Publicerad 9 december 2019
  I den här rapporten ser vi närmare på hur den äldre befolkningen ökar i Göteborg samt tittar på hur utvecklingen ser ut i omvärlden. Ökningen av personer som är 65 år eller äldre har blivit en av de viktigaste samhällsfrågorna.
 • Utvecklingen av födda och fruktsamhet

  Publicerad 15 november 2019
  Befolkningsutvecklingen för barn och ungdomar i Göteborg påverkas av hur många personer som flyttar till och från staden och av hur många barn som föds. Vi har i den här korta sammanställningen tittat på hur antalet födda barn utvecklats.
 • Göteborgsbladet 2019

  Publicerad 14 juni 2019
  Nu är en ny version av Göteborgsbladet klart!
 • Barnfamiljerna och deras flyttningar

  Publicerad 13 maj 2019
  En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2011, fram till dess att de var 6 år och började i skolan.
 • Befolkningsutveckling 2018

  Publicerad 25 april 2019
  Fortsatt snabb befolkningstillväxt under 2018. Under 2018 ökade Göteborgs befolkning med 7 829 personer och uppgick därmed till 571 868 personer vid årsskiftet.
 • SDN-prognoserna är klara

  Publicerad 25 april 2019
  Nu är SDN-prognoserna klara! Exakta siffror, kommentarer och förutsättningar.