Göteborgs befolkningsutveckling

Här finns statistik om Göteborgs befolkning

Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som finns på vår hemsida. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på.

Aktuellt

  • Göteborgs befolkningsutveckling

    Publicerad 26 oktober 2018

    Göteborg har de senaste åren haft en snabb befolkningstillväxt. Hur staden växer har varierat från en tidpunkt till en annan. Här beskrivs befolkningsförändringarna på ett övergripande sätt, dvs hur flyttningar, födda och döda utvecklats över tid med en tyngdpunkt på de tio senaste åren.

Se allt inom aktuellt
Kompletterande innehåll
${loading}