Till innehåll
Göteborgs befolkningsutveckling

Statistik och analys

Här finns statistik om Göteborgs befolkning

Historisk befolkningsutveckling, befolkningsprognos, ålder, utbildningsnivå, sysselsättning, inkomster och boendeförhållanden är några av de statistikområden som finns på vår hemsida. Statistiken finns i form av en statistikdatabas, områdesfaktablad och korta kommentarer och analyser. Under geografi finns det kartor som visar de delområden statistiken redovisas på.

Aktuellt

Göteborgsbladet 2019

Publicerad 14 juni 2019
Nu är en ny version av Göteborgsbladet klart!

Barnfamiljerna och deras flyttningar

Publicerad 13 maj 2019
En registerstudie där vi följt alla barn som föddes i Göteborg under åren 2000-2011, fram till dess att de var 6 år och började i skolan.

Befolkningsutveckling 2018

Publicerad 25 april 2019
Fortsatt snabb befolkningstillväxt under 2018. Under 2018 ökade Göteborgs befolkning med 7 829 personer och uppgick därmed till 571 868 personer vid årsskiftet.
${loading}