Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Standargatans Förskola består av fyra avdelningar. Två avdelningar för barn i åldrarna 1-3 år, Gräshoppan och Solgläntan, och två avdelningar för barn i åldrarna 3-5 år, Stallet och Loftet.

Vi som arbetar här på Standargatans förskola är utbildade förskollärare och barnskötare och på varje avdelning arbetar tre pedagoger. En av förskolans pedagoger är finsktalande.

Förskolan finns i två hus, de yngre barn håller till i ett hus och de äldre i ett annat hus med två våningar. I det huset finns det hiss.

Vi har en liten, mysig gård som ligger på en innergård som är bilfri. Utevistelse är ett viktigt inslag i vår verksamhet, så vi är ute varje dag. När vädret tillåter äter vi mellanmålet utomhus. Det finns en stor klätterställning med rutschkana och gungor, som används flitigt av våra avdelningar.

Förskolans verksamhet vilar på den traditionella förskolepedagogiken och vi arbetar efter förskolans läroplan, samt gällande styrdokument.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte