Fotograf/Rättigheter: Off The Wall (OTW)/Stadslandet Göteborg, Göteborgs Stad.

Lyckade insatser

Här finns exempel på Stadslandet Göteborgs lyckade insatser kring att skapa förutsättningar för lokala aktörer i norra Göteborg att förverkliga hållbara idéer, klimatvänliga lösningar, smarta tjänster och gröna produkter.

Företagslunch om industriell symbios - 2019-06-27: Närmare 40 företagare och föreningsidkare från norra Göteborg deltog på Stadslandets företagslunch om industriell symbios och cirkulär ekonomi. Här delade vi med oss av kunskap och erfarenheter om att göra affärer på sådant som redan finns inom verksamheterna, för att effektivisera resursanvändningen och samtidigt minska spill, svinn och annat onödigt bortfall.

 

Främjande av lokal turism i nordöstra Göteborg - 2019-05-11: Nordöstra Göteborgs unika miljöer, aktörer och aktiviteter lyftes fram för att bidra till ökade återkommande besök till området och till mer hållbar lokal turism inom staden. Initiativet har också lett till ett starkare samarbete och nätverkande mellan små och medelstora aktörer i området. Läs mer om "Upptäck nordost - en naturlig del av Göteborg".

 

Test

Stöttar arbete för skillnad och frihet i utsatta byar i Iran - 2019-04-15: På Stadslandets workshopserie har Leila Emami från Lilihan Handicraft fått nya kunskaper, kontakter och idéer för verksamheten i Göteborg – som nu fokuseras på att nå fler hantverkare och kunder. Läs mer om Leila och hennes företag här.

 

Utvecklande av mer klimatsmarta storstäder i Europa - 2019-04-04: Representanter från Stadslandet Göteborg deltog under några av Hannovermässans (2019) större seminarium och möten kring lösningar inom smart och el-baserad citylogistik, hållbar mat- och naturturism, urban matproduktion i små och medelstora skalor, klimatvänlig och autonom hantering av parker och grönområden - för att bidra till en mer hållbar utvecklingsriktning av storstäder i Europa. Läs mer om Stadslandet på Hannovermässan här.

 

Affärsmodell för urban matproduktion i ”stadsdelsväxthus” - 2019-03-18: På uppdrag från Stadslandet Göteborg och Fastighetskontoret har Tailor Made arkitekter sedan en tid tillbaka arbetat fram en förstudie innehållandes ritningar, en ekonomisk plan och affärsmodell för skalbara stadsdelsväxthus i Göteborg. Läs mer om förstudien här.

 

Lokala strategier för Angereds landsbygds hållbara utveckling - 2019-02-25: Under 2017 och 2018 har Bergum Gunnilse Utveckling (BGU) med stöd och samverkan med Stadslandet Göteborg, parter från Business Region Göteborg och flera av Göteborg kommuns förvaltningar genomfört en lokalekonomisk analys, som bland annat redogör för vad den lokala befolkningen kan göra för att skapa arbetstillfällen och hållbar lokal tillväxt i det egna området. Läs mer om arbetet här.

 

Testning av lokalproducerat livsmedel i Angereds offentliga kök - 2019-02-22: Bergums fritidslantgård levererade för första gången sitt lammkött till sin egen verksamhet, skolor i Olofstorp och Angeredsvinkelns dagliga verksamhet. Stadslandet Göteborg möjliggjorde för denna lokala upphandling genom testbädden "Ekologiskt och närproducerat i offentliga kök", som nu också fungerar som ett referensunderlag för vidare lokala upphandlingar. Läs mer om testet här.

 

Socialt arbetskooperativ med hållbara framtidsplaner - 2019-01-03: Stadslandet Göteborg har stöttat Multikult att hitta rätt med sina frågor och ambitioner för att utveckla verksamheten i rätt och ännu mer hållbar riktning. Efter en del utredningar har Multikult nu hittat ett nätverk med inriktning mot sociala arbetskooperativ inom staden. Läs mer om verksamheten här.

 

Nytt utvecklings- och kunskapscentrum för stadsnära lantbruk - 2018-12-18: Naturbruksförvaltningen Angereds gård blev till för att reda ut hur ett exemplariskt stadsnära lantbruk kan se ut och fungera idag. Stadslandet Göteborg var med och formade detta stadsnära odlingsuppdrag inom projektet SATURN för ett antal år sedan, som resulterade i att Angereds gård valdes som utgångspunkt för modellfarmen. Läs mer om Angereds gård här.

 

Globalt samarbete för lokal hållbarhet och rättvisa - 2018-12-04: Stadslandet Göteborg besökte Mistra Urban Futures konferens ”Realising just cities” i Kapstaden, Sydafrika. Nästan 200 personer från elva länder och fem kontinenter samlades för att bygga kunskap, samarbeta och komma framåt i att utveckla hållbara och rättvisa städer, med lokala och urbana utmaningar i fokus. Läs mer om samarbetet här.

 

Vidareutveckling av hållbar förskola i Östra Göteborg - 2018-12-02: Stadslandet Göteborg har stöttat och samarbetat med Vallareledens förskola i deras hållbarhetsarbete inom odling, kompostering, vegetarisk servering och vägledning till finansiering för fler hållbara insatser. Läs mer om hållbarhetsarbetet på förskolan här.

 

Cirkulär ekonomi genom tillvaratagande av biprodukter - 2018-11-29: Stadslandet Göteborg stöttade Nolhaga bigård att ansöka om finansiellt stöd genom projektet LEADER Längs Göta Älv. Ansökan beviljades och resulterade i tre olika maskiner, varav en bibrödsskördare som fördelar bibröd från vax. Läs mer om bibröd och Nolhaga bigård här.

 

Komposteringsexpansion från Majorna till Backa - 2018-10-03: Västfront Produktion/Kompostbutiken byggde en sex-kubikmeters stor kompost i Gåsagången i Backa, där matavfallet inledningsvis kommer att komposteras från fyra miljöhus i närområdet. Stadslandet Göteborg hjälpte till med en stödansökan till Jordbruksverket för att utbilda fler inom professionell kompostering. Utbildningen heter "Gröna jobb på Norra Hisingen: utbildning i professionell kompostering". Läs mer om expansionen här.
 

Nya hållbara urbana lösningar för parker och grönområden - 2018-07-30: Stadslandet Göteborg har introducerat Husqvarna till Göteborgs Stads olika förvaltningars arbete kring klimatsmart affärsutveckling och hållbar stadsutveckling. Nu vill företaget samarbeta med staden för att testa nya lösningar som ska öka livskvaliteten för våra invånare - detta genom en testbädd i samarbete med Johanneberg Science Park. Läs mer om arbetet här.

 

Ökad biologisk mångfald i Bergum - 2018-07-15: Stadslandet Göteborg har stöttat företaget BiVänner i Bergum med att bland annat skapa nya kontakter, utveckla samarbeten för framtiden och medverkande i olika nätverk där företaget chansen att sprida kunskapen om bin, hur viktiga de är och företagets tjänster. Läs mer om företaget här.

 

Utredning av mer hållbara och tillgängliga REKO-ringar - 2018-07-02: Med initiativ från Stadslandet Göteborg har två studentgrupper inom Miljöbron Västra Götaland undersökt hur vi bör utveckla REKO-ringar i Göteborg - för att tillgängliggöra mer lokalproducerat livsmedel direkt från lokalproducenter i våra närområden. Läs mer om undersökningen här.

 

Forskningsinsats inom smarta och hållbara städer - 2018-06-27: Stadslandet Göteborg har tillsammans med RISE Jordbruk och Livsmedel fått en stödansökan beviljad för att undersöka hur konsumtionsbeteenden och livsmedelsval kan påverkas i staden. Genom innovationsprogrammet Viable Cities ska en förstudie genomföras inom området. Läs mer om studien här.