Fotograf/Rättigheter: Pexels.com, fri att använda.

Involvera dig i den hållbara utvecklingen!

Vill du vara med och utveckla Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg hållbart? Stadslandet Göteborg behöver din kompetens och dina initiativ för att ta vara på potentialen med det stadsnära landet i norra Göteborg.

Vi vill skapa förutsättningar för grön affärsutveckling och göra det enklare för dig att förverkliga dina idéer, tjänster, produkter och lösningar som i slutändan bidrar till ett mer hållbart närområde där du bor och/eller är verksam i norra Göteborg.

Skriv till oss!

Genom Stadslandet Göteborg kan du ta del av expertisstöd inom bland annat samverkan och utbyten mellan stad och land, transport, logistik, livsmedel, återbruk, turism, hållbar verksamhetsutveckling, grön affärsutveckling och mycket mer. För att dina ambitioner, frågor eller hållbara initiativ ska hamna rätt ber vi dig att skriva till någon av oss nedan för att involvera dig i utvecklingen:

Norra Göteborg är unikt. Här grenas stadens lokalsamhällen ut i närliggande land och enorma mängder av orörda naturresurser. Med satsningen Stadslandet Göteborg behöver vi din kompetens och ditt initiativ för att ta vara på detta unika och stadsnära land för en mer hållbar stadsutveckling - som är jämlik och gynnar alla.