Fotograf/Rättigheter: Michael Erhardsson.

Internationellt samarbete

Inom Stadslandet Göteborg bedriver vi samverkan med internationella parter. Målet är att sprida resultat och utbyta erfarenheter i frågor som rör hållbar affärs- och stadsutveckling, infrastruktur och logistik.

Inom Stadslandet Göteborg sker europeisk samverkan genom ett nyetablerat samarbete mellan Göteborgs Stad och Region Hannover. Ömsesidiga besök, arbetsmöten och seminarier har lett fram till ett samarbete inom fem områden som stödjer hållbar lokal ekonomisk utveckling och som också ska kunna bidra till jämlikhet och inkludering i våra två städer och regioner.

Näringslivsutveckling- fokus i samarbetet

Centralt för samarbetet är näringslivsutveckling med fokus på klimatsmarta produkter, varor och tjänster som går hand i hand med arbetet för social hållbarhet. Samarbetet med Hannover kommer också bli grunden för att gemensamt sprida erfarenheter och skapa samarbeten med andra europeiska städer genom Göteborgs Stads kontor i Bryssel.

Stadslandet Göteborg kommer även på andra sätt att interagera med andra städer, både inom och utanför Europa. Vidare har Stadslandet Göteborg en koppling genom Forskningsforum Stadslandet till Mistra Urban Futures och dess lokala plattformar i Manchester, Kisumu och Kapstaden, vilket också är former av internationella samarbeten.