Fotograf/Rättigheter: Gudellaphoto.

Forskningsforum Stadslandet

För att säkerställa att de arbetssätt vi testar inom Stadslandet Göteborg sker enligt vetenskapliga metoder, finns Forskningsforum Stadslandet. Forumets forskningsmetodik gör arbetet i projektet tillförlitligt, samtidigt som det öppnar upp för ny forskning inom hållbar stadsutveckling.

Forskningsforum Stadslandet består av kunskapscentrumet Mistra Urban Futures, vars syfte är att utveckla och tillämpa kunskap som ska främja hållbar stadsutveckling. Med dess lokala plattformar i Göteborg, Skåne, Kapstaden, Kisumu och Sheffield-Manchester ska centret skapa förutsättningar för kunskapsutbyte i bland annat frågor som rör socialt företagande och lokal matproduktion.

Möjlighet att omsätta ny kunskap

Forskningsforum Stadslandet har som mål att få tillgång till resurser från akademin. Detta för att ge små- och medelstora företagare och entreprenörer möjligheten att omsätta ny kunskap i sina företag. En annan viktig roll är att säkerställa att arbetet inom Stadslandet Göteborgs mötesplatser och delprojekt sker enligt vetenskapliga metoder.

Forskningsforum ansvarar även för att nya forskningsidéer tas tillvara och knyts samman till arbetet på mötesplatserna. Detta med syfte att dra så mycket nytta som möjligt från Stadslandet Göteborg, men även säkerställa att arbetet på mötesplatserna kan fortsätta och utvecklas även efter projekttiden. Inom Forskningsforum Stadslandet kommer också konferenser och seminarier hållas för att sprida ny kunskap, både nationellt och internationellt, och för att fånga upp nya forskningsidéer.

Forskningsstöd för alla inom Stadslandet

Forskningsforum Stadslandet riktar sig primärt till Stadslandet Göteborgs deltagande företagare inom grön affärsutveckling, samt nationella och internationella forskare inom hållbar stadsutveckling. Då forumets forskningsarbete bygger på gränsöverskridande samarbeten, riktas det även till lokalbefolkning, föreningar och offentliga förvaltningar genom Stadslandet Göteborgs mötesplatser för kunskapsutbyte inom hållbar stadsutveckling.

Genom stärkta samarbetsstrukturer i samhället och akademisk hållbarhetskompetens hos medverkande företag kan förutsättningarna för tillväxt förbättras och grön innovation främjas, samtidigt som forskningen nyttiggörs genom kunskapsutbytet mellan akademi och praktik. Med den praktiska förankringen i Stadslandet Göteborgs arbete kan ytterligare forskningsinitiativ inom hållbar stadsutveckling hittas och knytas an till projektet.

Forskningsforum Stadslandet och dess arbete med Stadslandet Göteborgs deltagande företagare, invånare, forskare, förvaltningar och föreningar skapar skillnad. Tillsammans kan vi stärka arbetsprocesserna inom akademi och praktik genom tillämpad forskning, och på så sätt utveckla staden hållbart med innovativa, säkra och tillförlitliga angreppssätt.