Fotograf/Rättigheter: Pexels.com, fri att använda.

Detta erbjuder vi

Stadslandet Göteborg upptäcker, testar, stöttar och utvecklar nya hållbara affärsidéer, lösningar, tjänster och produkter. Tillsammans med dig, företagare som forskare, skapar vi förutsättningar för grön affärsutveckling och grön innovation mellan stad och land.

Brett stöd inom hållbarhet

Eftersom våra fokusområden är många och att vi finns till för fler än enbart små- och medelstora företag, erbjuder vi brett stöd inom grön affärsutveckling, grön innovation, samarbeten och hållbar utveckling. Du kan vända dig till oss om du har hållbarheten i fokus för din verksamhet eller närområde, så stöttar vi dig inom din bransch, din idé eller ditt initiativ med:

 • Relevanta nätverk och samarbeten
 • Omvärldsbevakning
 • Ansökningar (till exempelvis LEADER och EU)
 • Deltagande på aktiviteter
 • Involvering i våra testbäddar
 • Akademiska resurser
 • Kontakt med finansiärer och andra intressenter
 • Guidning till relevant rådgivning

Kan jag ta del av Stadslandets stöd?

Ja, det kan du! Vi strävar efter att fånga in alla som vill bidra till en hållbar utveckling av norra Göteborgs lokalsamhällen i Angered, Norra Hisingen och Östra Göteborg. Vi arbetar aktivt med att möjliggöra för nätverkande, erfarenhets- och kunskapsutbyte för att främja hållbarhet, grön affärsutveckling och grön innovation här - och då behövs allas krafter! Därför erbjuder vi vårt stöd till:

 • Små och medelstora företag (primärt)
 • Föreningar
 • Invånare
 • Offentliga organisationer
 • Forskare och forskningsinstitut

Hur vårt stödarbete går till

Vi tar vara på alla outnyttjade lokala kompetenser, initiativ och naturresurser mellan stad och land för att tillsammans utveckla hållbara lokalsamhällen i norra Göteborg. Oftast börjar allt med att du, din verksamhet eller vi har en hållbar idé eller ser ett behov som behöver förverkligas. Vi tar sedan till allt det stöd behovet eller idén behöver för att kunna förverkligas. Efter det finns vi med så länge vi behövs för löpande stöttning och vidareutveckling av idén.


Illustration av Stadslandet Göteborg, Göteborgs Stad.

Vidare arbetar vi aktivt med att söka upp små- och medelstora företag som är intresserade av företagsutveckling med hållbarhetsperspektivet i fokus. Vi håller även i nätverksträffar där du har möjlighet att kopplas ihop med andra aktörer för att utveckla dina affärsidéer på ett hållbart sätt. Exempelvis erbjuder vi tillgång till resurser från akademi och möjliggör för företag och entreprenörer att omsätta ny kunskap i sina företag, samtidigt som vi fångar upp nya forskningsidéer från projektet.

Vi brukar säga att vi bygger broar mellan stad och land genom att skapa sådana här gränsöverskridande samarbeten. Vi tittar på lösningar inom kommunen på hur vi kan bidra till att skapa hållbara lokalsamhällen inom logistik-, upphandlings- och markanvändningsområdena. Exempelvis hittar vi klimatsmarta lösningar i hela livsmedelskedjan från produktion till transport och avfall, samt utvecklar produkter som kan förstärka besöksnäringen i områdena. Läs gärna mer om vilka verksamheter vi har stöttat hittills och på vilket sätt vi har stöttat dem på vår nyhetssida där vi kontinuerligt lägger upp nya exempel.

Så här involverar du dig

Oavsett i vilken stadsdel du bor, om du driver ett eget företag eller är anställd, kan du kan involvera dig i Stadslandet Göteborg. Vi vill mer än gärna höra dina idéer, synpunkter på hur Göteborgs Stad borde arbeta med hållbarhet eller tips på lokala initiativ. Kontakta oss om du vill vara med och bidra till det hållbara utvecklingsarbetet i norra Göteborg.