Affärsmodell klar för framtidens urbana matproduktion i ”stadsdelsväxthus”

Publicerad 18 mars 2019

På onsdagen den 13 mars presenterades innovativa visioner om hur livsmedelsförsörjningen kan se ut i ett framtida Göteborg. Vad vi äter, hur det produceras och distribueras är viktiga frågor att reda ut för att sätta rätt kurs mot en mer hållbar stadsutveckling – som kan innehålla stadsdelsväxthus.

På uppdrag från Stadslandet Göteborg och Fastighetskontoret har Tailor Made arkitekter sedan en tid tillbaka arbetat fram en förstudie innehållandes ritningar, en ekonomisk plan och affärsmodell för skalbara stadsdelsväxthus i Göteborg. Nu är förstudien klar och har presenterats för en stor skara privatpersoner, företagare, föreningsidkare, akademiker och offentliga tjänstepersoner – som alla är viktiga beståndsdelar för arbetets fortsättning.

Växthuset är en utveckling av ett koncept som vunnit förstapris i Sveriges lantbruksuniversitets tävling om innovation om matproduktion i stadsmiljö. Nu har det förädlats till ett stadsdelsväxthus skräddarsytt för Göteborg; en skapelse som på två våningar ska medverka till en ny ekologisk och hållbar livsmedelsförsörjning i staden.

Varför urban matproduktion?

Staden utvecklas i en snabb takt. Det är då extra viktigt att vi tillsammans bygger den rätt genom att lämna mer utrymme för växthus, grön- och odlingsområden, och mindre utrymme för koldioxidutsläpp. Faktum är att klimatförändringarna och ökad inflyttning till städerna kräver ett nytänkande för vår matproduktion, där stadsdelsväxthus kan fungera som en konkret lösning och ge inriktning för hur hållbar stadsutveckling kan se ut i praktiken.

För att kunna minska transporterna i framtiden och samtidigt säkerställa att mat finns tillgänglig nära där vi bor, behöver vi jobba för att producera mer mat inom våra städer och nära slutkonsumenterna. I linje med matproduktionen på landsbygden behöver vi även upprätta ett fungerande och hållbart system för odling i staden. Stadsdelsväxthusen kan vara lösningen på detta där fler lokala arbetstillfällen kan skapas, och kunskapsutbyten och mötesplatser för nätverkande har goda förutsättningar att möjliggöras.

Vad händer nu?

Stadsdelsväxthus, stadsbönder och urban odling är alla tre viktiga komponenter i framtidens storstäder. Arbetet för stadsdelsväxthusen fortsätter, då nästa steg är att reda ut frågor om drift, byggnation, administration, finansiering med mera – där allas medverkan är värdefull.

Vi efterlyser därför dig som på olika sätt intresserar dig för och vill lära dig mer om framtidens matproduktion, driver företagande inom gröna näringar eller har idéer för vad som skulle kunna göra din stadsdel mer hållbar. Hör av dig till oss eller Fastighetskontoret om du vill involvera dig i den hållbara stadsutvecklingen och framtidens stadsdelsväxthus!

Medverkande i förstudien:

Stadslandet Göteborg och Fastighetskontoret

Tailor Made arkitekter

Konsultnätverket Greenhouse living

Kajodlingen

Stadsjord

Emulsionen

Ecorelief

Darking

Förstudien är finansierad av och framtagen inom ramen för Stadslandet Göteborg.

Läs mer:

Stadsdelsväxthus – District Greenhouse - Tailor Made arkitekter

Pressinbjudan till den 13 mars

Stadsdelsväxthus kan öka Göteborgs självförsörjande - GP

Här odlar de tomat och vitlök – mitt i centrala Göteborg - GP

Stadsodlingar växer i Göteborg - SR P4

Filer och dokument