Angereds gård - Ett nytt utvecklings- och kunskapscentrum för stadsnära lantbruk

Publicerad 18 december 2018

Hur ser ett exemplariskt stadsnära lantbruk ut idag? Göteborg har nu möjligheten att testa och reda ut frågor kring logistik, odling, hållbarhet, personal, samarbeten och mycket mer i praktiken på Angereds gård – som ligger precis mellan stad och land.

Vi inom Stadslandet Göteborg vet att Göteborg kan etablera flera stadsnära lantbruk, och vilken potential det har för stadens hållbara utveckling. Vi vet också att samspelet mellan stad och land behöver bli bättre, samtidigt som vi behöver vetenskapliga bevis på vad som fungerar och vad som inte fungerar. Vidare finns det även svårigheter att hitta hållbara affärsmodeller kring stadsnära odlingar, och vilket fokus de bör ha för att behålla en ekonomisk stabilitet.

Climate KIC är Europas största kunskaps- och innovationsnätverk för att främja omvandlingen till en klimatsmart ekonomi. Inom ramen för ett av deras fokusområden finns projektet SATURN, som står för ”System and sustainable Approach to virTuous interaction of Urban and Rural LaNdscapes”. Projektets planer har nu äntligen nått Göteborg, då syftet är att skapa ett långsiktigt europeiskt initiativ för att återkoppla banden mellan staden och den omkringliggande landsbygden och samtidigt generera ekonomiskt och socialt värde med fokus på hållbar användning av markerna. Planerna rör närmare bestämt Angereds gård, där vi tillsammans kan besvara alla möjliga frågor och bygga ny kunskap vi kan sprida vidare.

En stor möjlighet för Göteborgs hållbara stadsutveckling

Med många viktiga aktörer inblandande har detta mynnat ut i den stora möjligheten att utveckla ett stadsnära lantbruk i form av en modellfarm, ett kunskapscentrum, en mötesplats och arbetsplats – allt under samma tak. Modellen utvecklas just nu Angereds gård som ligger ett stenkast från Angereds centrum och har ungefär 2 500 kvadratmeter yta att tillgå.

En modellfarm, taget ur engelskans ”model farm”, är ett exempel eller en mall för hur en stadsnära odling kan se ut och fungera nära staden. Målet med modellen är att hitta lösningar för en fungerande och hållbar verksamhet som kan skalas upp och ned beroende på vilken yta som finns att tillgå, och samtidigt hitta hållbara affärsmodeller. Just i detta fall är därför utbildningen och kunskapsbyggande är kärnan i processen, som kombineras med vardagligt arbete för att även finna handfasta metoder, identifiera landanvändningsmodeller och strategier för att koppla ihop städer med sina landsnära omgivningar.

Fastighetskontoret driver tillsammans med Naturbruk VGR, Västarvet, Naturbruksgymnasiet i Angered och Projektengagemang farmens utveckling, anläggning och drift, med fokus på effektiv, intensiv, småskalig och ekonomiskt hållbar grönsaksodling för den urbana marknaden.

Varför ett stadsnära lantbruk?

Vi inom Stadslandet Göteborg är oerhört glada över att ha varit med och format det stadsnära odlingsuppdraget inom projektet SATURN för ett antal år sedan – som nu resulterats i att Angereds gård valdes som utgångspunkt för modellfarmen. Hittills har också en ledig tjänst som stadsbrukare dykt upp hos Fastighetskontoret kopplat till lantbruket. Nu när platsen är bestämd i Göteborg har vi även nöjet att vara med och utveckla modellfarmen. Våra nätverk och deras kunskap, lösningar, tjänster och produkter inom logistik, livsmedel, turism och återbruk kommer att spela en viktig roll för förverkligandet av modellens syften och mål.

Vi, likväl som många andra, ser den enorma potentialen med det outnyttjade landet i och runtomkring Göteborg. Använder vi det rätt kan det skapa fler arbetstillfällen inom bland annat livsmedel, vedindustri, djurhållning och rekreation – som ligger nära stadens marknad, infrastruktur och arbetskraft. Arbetet på Angereds gård har precis börjat att utvecklas, och vi är säkra på att det kommer innehålla otroligt goda saker för dig, miljön, staden och regionen.

Läs mer:

https://www.climate-kic.org/areas-of-focus/sustainable-land-use/overview/

http://www.naturbruk.nu/vuxenutbildning/samarbeten/angereds-gard/