Stephen Andreasson och Peter Carlsson. Rättigheter: Göteborgs Stad, Stadslandet Göteborg

Hållbara initiativförmågor träder fram i Angered

Publicerad 15 oktober 2019

Den 3 oktober träffades upp emot 100 lokala företagare, lokalinvånare, offentliga tjänstepersoner och föreningar som BGU på Angered Arena för att utveckla affärer och samarbeten med hållbarhet i fokus. Ett genomgående tema var vikten att mobilisera kring gemensamma frågor och samhällsutmaningar.

Företagsmässan arrangerades av Angereds Företagarförening i samarbete med Stadslandet Göteborg. Här erbjöds företagare, föreningsidkare, privatpersoner och offentliga tjänstepersoner att synas i ett större forum med sina idéer, initiativ och affärer med likasinnade aktörer – och fokus på norra Göteborgs hållbara utveckling.

Under kvällen föreläste också Business Region Göteborgs VD Patrik Andersson, samhälls- och BID-utvecklaren Helena Holmberg, Estrellas VD Carina Hanson, Wine Mechanics grundare Kenneth Gustafsson och Sotenäs kommuns cirkulära affärsutvecklare Peter Carlsson, samt West Coast Smolts VD Stephen Andreasson. Samtliga föreläsare underströk vikten av ett hälsosamt och hållbart näringsliv i stadens alla delar och hur vi kan samverka kring detta i nya former och konstellationer.

Företagsmässan på Angered Arena 3 oktober.

Gemensam områdesutveckling för Björsjöås i Vättlefjäll

En av de många utställande föreningsidkarna var Yvonne och Peter Carlsson från Natur- och friluftsgruppen inom föreningen Bergum Gunnilse Utveckling (BGU). Under slagorden ”Rädda Björsjöås” arbetar de ideellt för att bevara och utveckla den unika gården i Björsjöås, mitt i Vättlefjälls naturreservat. Målet är att fortsätta hålla gården öppen för alla, då den idag är nära att överges och istället gå ut till försäljning till privata arrendatorer.

Yvonne och Peter Carlsson från Bergum Gunnilse Utveckling.

Yvonne och Peter menar att vi storstadsbor blir bortkopplade från naturen stegvis, samtidigt som allt fler offentliga platser, där naturen går att uppleva och upptäcka på ett enklare sätt, går förlorade. De är säkra på att det behövs ett mer samlat grepp och bättre mobilisering kring frågan och utvecklingen där alla hjälps åt, vilket är varför de vill nå ut med sitt budskap på företagsmässan.

Peter säger att det är första gången de ställer upp på en sådan här mässa i Angered. Han tycker att det är viktigt att informera om att gården håller på att läggas ned helt och hållet om inget görs. Vidare menar Yvonne att gården i sig har en otrolig utvecklingspotential och kan vara den perfekta platsen för ett turistcentrum för området, skolutflykter, hållbar djurhållning, förstklassiga cykelleder och mycket mer. De tror på att initiativkraften hos lokala företagare, föreningar och folk kan vända denna negativa utveckling och tillsammans göra nordöstra Göteborg en mer attraktiv och framtidssäker del av staden.

Läs gärna mer om initiativet och vad du kan göra för utvecklingen på Bergum Gunnilse Utvecklings hemsida.