Aktuellt

 • Hur får vi till en hållbar omställning?

  Publicerad 3 december 2019
  Hur ställer vi om till en hållbar stads- och samhällsutveckling? Är det svårt, vad krävs och hur lång tid kommer det ta att genomföra en hållbar omställning? Välkommen att ta del av resultat, insikter och slutsatser på konferens på Chalmers den 11 december!
 • Hållbara initiativförmågor träder fram i Angered

  Publicerad 15 oktober 2019
  Den 3 oktober träffades upp emot 100 lokala företagare, lokalinvånare, offentliga tjänstepersoner och föreningar som BGU på Angered Arena för att utveckla affärer och samarbeten med hållbarhet i fokus. Ett genomgående tema var vikten att mobilisera kring gemensamma frågor och samhällsutmaningar.
 • Göteborgs urbana odlingar uppmärksammas internationellt

  Publicerad 3 oktober 2019
  I samarbete med Göteborgs universitet och Chalmers University of Technology visade vi Göteborgs urbana landskap för Jessie Banhazl - grundaren av det prisbelönta företaget Green City Growers. Följ med när vi träffar några av stadens lokala förmågor som inspirerar i internationella sammanhang.
 • "Hållbart och grönt" på Selma Lagerlöfs Centers invigning

  Publicerad 18 september 2019
  Den 26 september erbjuds expertkunskap om kompostering, matavfall, återbruk och mycket mer under Selma Lagerlöfs Centers invigningsvecka, som pågår från 23 till 27 september.
 • Hemligheterna bakom en framgångsrik stadsodling

  Publicerad 8 augusti 2019
  Går det att försörja sig på att odla grönsaker i mindre skalor, mitt i en svensk storstad? Efter fem års etablering har Kajodlingen svaren och delar nu med sig av hemligheterna bakom deras framgångsrika verksamhet – som spelar en alltmer viktigare roll för Göteborgs urbana matproduktion.
 • Vi har stor potential att växla upp arbetet med hållbar mat i staden!

  Publicerad 28 juni 2019
  Mat har en betydande påverkan på miljön, människors hälsa och samhället. Idag står vi inför globala och lokala utmaningar inom området, som går kort och tvärs genom flera samhällsperspektiv. Dock finns stor potential att bemöta dessa utmaningar på lokal nivå i Göteborg redan nu.
 • Upptäck nordost - en naturlig del av Göteborg

  Publicerad 26 april 2019
  I samarbete med Blå Ställets 40-årsjubileumsfirande och nordöstra Göteborgs företagare arrangerar Stadslandet Göteborg en naturlig aktivitetsdag den 11 maj från Angereds centrum till Lärjeåns utkanter med något för alla att uppleva, skapa och njuta av.
 • Leila skapar skillnad och frihet med ekologiska mattor från Iran

  Publicerad 15 april 2019
  Genom Leila Emamis verksamhet Lilihan Handicraft kan kunderna delta i ett internationellt hållbarhetsarbete - och samtidigt visa sitt stöd för socialt ansvar, som skapar skillnad och frihet i mindre byar i Iran.
 • Nu finns Stadslandet på Caritas i Angered varje torsdag

  Publicerad 10 april 2019
  Intresserad av eget företag? Då är du mer än välkommen till Caritas Angered - mötesplatsen där du tas emot oavsett nationalitet, religion, sexuell läggning, de idéer eller frågor du har.
 • Stadslandet bjuds in till Europas största industrimässa i Tyskland

  Publicerad 4 april 2019
  Göteborg är föregångsstad när det kommer till hållbara innovationer. Nu när många lösningar finns, behöver fokusera på hur vi kan nyttja dem. Hannovermässan har därför bjudit in oss för att visa besökarna hur det kan gå till - och vad som krävs för att utveckla mer hållbara och smartare storstäder.
 • Affärsmodell klar för framtidens urbana matproduktion i ”stadsdelsväxthus”

  Publicerad 18 mars 2019
  På onsdagen den 13 mars presenterades innovativa visioner om hur livsmedelsförsörjningen kan se ut i ett framtida Göteborg. Vad vi äter, hur det produceras och distribueras är viktiga frågor att reda ut för att sätta rätt kurs mot en mer hållbar stadsutveckling – som kan innehålla stadsdelsväxthus.
 • Lokalt utformade strategier ska göra Angereds landsbygd mer framtidssäker, hållbar och attraktiv

  Publicerad 25 februari 2019
  Föreningen Bergum Gunnilse Utveckling ser stor potential i Angereds landsbygd. Den lokalekonomiska analysen, som föreningens utvecklingsgrupp genomförde under förra året, har resulterat i en handlingsplan med fem fokusområden för landsbygdens långsiktigt hållbara sociala och ekonomiska utveckling.
 • Lokalproducerat livsmedel har testats i Angereds offentliga kök

  Publicerad 22 februari 2019
  I slutet av förra året levererade Bergums fritidslantgård för första gången sitt lammkött till sin egen verksamhet, skolor i Olofstorp och Angeredsvinkelns dagliga verksamhet. Vanligtvis levereras det till Scan, men tack vare ett gott samarbete inom stadsdelen kunde det konsumeras lokalt!
 • Mer närproducerat efterlyses i Göteborg!

  Publicerad 24 januari 2019
  Genom olika metoder arbetar vi för att lokala livsmedelsproducenter ska kunna tillgängliggöra sina varor till stadens offentliga verksamheter för en mer hållbar och koldioxidsnål utveckling. Oavsett hur stort eller litet utbudet är finns det sätt att få ut varorna i staden.
 • Vill du få din verksamhet att växa hållbart?

  Publicerad 22 januari 2019
  Stadslandet Göteborg arrangerar en unik workshopserie för företag och föreningar under våren 2019. Perfekt för dig som vill växa i rätt riktning genom att hitta fler kunder, samarbeten och nätverk med hållbarheten i fokus.
 • Du behövs för att skapa hållbara lokalsamhällen och stadsdelar

  Publicerad 17 januari 2019
  Kompostbutiken har nu expanderat från Majorna till Norra Hisingen och behöver ditt engagemang för att fortsätta göra Göteborgs stadsdelar ännu grönare, mer uthålliga och hållbara. Du kan göra stor skillnad i din stadsdel på många sätt. Ett av dem är att börja kompostera!
 • Multikult arbetar idag för samma mål som fastställdes redan på 40-talet

  Publicerad 3 januari 2019
  Multikult är en handelsträdgård, odlingsverksamhet och framförallt en arbetsplats som byggs på omtanke, engagemang, gemenskap och stor samhällsnytta. Med start ur ett behovs som sågs redan på 40-talet, har verksamheten återuppfötts med samma mål i kikaren nu, som då.
 • Angereds gård - Ett nytt utvecklings- och kunskapscentrum för stadsnära lantbruk

  Publicerad 18 december 2018
  Hur ser ett exemplariskt stadsnära lantbruk ut idag? Göteborg har nu möjligheten att testa och reda ut frågor kring logistik, odling, hållbarhet, personal, samarbeten och mycket mer i praktiken på Angereds gård – som ligger precis mellan stad och land.
 • Världens storstäder är lika mycket olika som de är lika

  Publicerad 4 december 2018
  Sydafrika är ett exempel på ett av många länder som producerar mer livsmedel än vad dess befolkning kan äta. Trots det är livsmedelstryggheten, det vill säga tillgången till livsmedel, låg – speciellt i den rika storstaden Kapstaden. Hur hänger det ihop?
 • Vallareledens förskola är i hållbar framkant

  Publicerad 2 december 2018
  Från odling och kompostering på förskolegården till minskat matsvinn och dialoger om klimatet. Vallareledens förskola har vidtagit många åtgärder för att minska sina koldioxidutsläpp, och är redan nu nära på att uppnå stadens klimatstrategiska mål för år 2030.
 • Nolhaga bigård tar vara på alla biprodukter

  Publicerad 29 november 2018
  Begreppet ”cirkulär ekonomi” kan förklara Nolhaga bigårds verksamhet, då det är näst intill omöjligt att hitta ett enda svinn från deras biprodukter. I Kungälv håller de till med stort fokus på hela produktionskedjan, effektivisering, omtanke och klimatet.
 • Stadslandet Göteborg medverkar under Chalmers hållbarhetsdag

  Publicerad 23 oktober 2018
  Stadslandet medverkar idag, 23 oktober, under Chalmers hållbarhetsdag, som är en av de viktigaste transdisciplinära konferenserna inom området hållbarhet.
 • Vi behöver en lokal livsmedelsstrategi för Göteborg

  Publicerad 16 oktober 2018
  Vi behöver ställa om på alla sektorer för en mer koldioxidsnål stad – där en av de största är livsmedel. I torsdags var Stadslandet Göteborg närvarande på den årliga konferensen Livsmedelsforum, där vi presenterade hur långt vi kommit med Göteborgs lokala livsmedelsstrategi.
 • Stadslandet Göteborg på konferensen Tomorrow´s Food Travel!

  Publicerad 5 oktober 2018
  Den 8 till 10 oktober hålls konferensen Tomorrow's Food Travel (#TFTSWEDEN). Stadslandet Göteborg vara där för att presentera hur destinationsutveckling hänger ihop med mat och social hållbarhet, och hur viktigt det är för stadens utveckling.
 • Husqvarna vill testa nya urbana lösningar i Göteborg!

  Publicerad 30 juli 2018
  Stadslandet Göteborg har introducerat Husqvarna till Göteborgs Stads olika förvaltningars arbete kring klimatsmart affärsutveckling och hållbar stadsutveckling. Nu vill företaget samarbeta med staden för att testa nya lösningar som ska öka livskvaliteten för våra invånare.
 • Mer bin och kunskap om dem behövs i staden

  Publicerad 15 juli 2018
  Naturens kanske viktigaste varelse ger oss inte bara honung. Varje dag arbetar bina för ett fungerande växtrike i och runt om Göteborg, vilket företaget BiVänner vill hjälpa till med.
 • Nu undersöks nya, mer hållbara REKO-ringar i Göteborg

  Publicerad 2 juli 2018
  I storstäder har det blivit svårare att få till fungerande och hållbara REKO-ringar. Med initiativ från Stadslandet Göteborg har nu två studentgrupper inom Miljöbron Västra Götaland undersökt hur vi bör utveckla REKO-ringar i staden.
 • En lokalekonomisk analys ska säkra tillväxten på Angereds landsbygd

  Publicerad 24 november 2017
  I Bergum-Gunnilse finns det ungefär 500 registrerade företag (SCB, 2015). Dessa företag har en stor betydelse för den hållbara tillväxten på Angereds landsbygd. Just nu genomförs en lokalekonomisk analys med målet att skapa fler arbetstillfällen och förbättra företagsklimatet utanför stadskärnan.