Till innehåll

Stadslandet Göteborg - EU-projekt om hållbar affärsutveckling

Tillsammans bygger vi hållbara lokalsamhällen

Med Stadslandet Göteborg skapar vi förutsättningar för grön affärsutveckling och innovation genom att ta vara på outnyttjade kompetenser, initiativ och naturresurser mellan stad och land - för en hållbar utveckling av lokalsamhällena i norra Göteborg och en mer koldioxidsnål stad.

${loading}