Foto: Stadsbiblioteket Göteborg

Vad händer på biblioteket?

Stadsbiblioteket har hundratals arrangemang per år, såsom författarsamtal, skrivarkurser, bokcirklar, datorhandledning och mycket mer. Allt är gratis. För att se vad som är på gång kan du titta i våra kalendarier och följa oss i sociala medier.

Kalendarium

Se alla arrangemang som sker på Stadsbiblioteket Götaplatsen. Du hittar också information om arrangemang i Göteborgs Stads gemensamma kalendarium.

Vill du träffa oss digitalt istället? Titta på intervjuer, författarsamtal och uppläsningar på sociala medier.

Är du intresserad av ett arrangemang och är i behov av en teckenspråkstolk? Kontakta oss minst en vecka i förväg så beställer vi en tolk! arrangemang@kultur.goteborg.se

Sociala medier

Du kan följa vad som händer hos oss och få boktips eller annan inspiration om du följer oss i sociala medier. Här ser du i vilka olika kanaler vi finns.

Läsfrämjande insatser

I Göteborg genomförs årligen ett antal stadsövergripande och läsfrämjande insatser för barn. Projekten samordnas av Stadsbibliotekets barnbibliotekskonsulent och genomförs tillsammans med skolbibliotekskonsulenten, barnbibliotekarier och pedagoger i alla stadsdelar. Här kan du läsa om allt som görs.