Foto: M K

Toaletter

Det finns toaletter på samtliga våningsplan. Vi har nu tagit bort avgiften på 5 kronor på försök.

Det finns toaletter på alla våningsplan. Det kostade tidigare fem kronor att gå på toaletten. Nu provar vi på försök en period att ta bort avgiften.