Foto: Stadsbiblioteket

Grupprum

Det finns åtta grupprum och två tysta läsrum i huset. Dessa ligger på plan 1 och 2. Grupprummen har plats för mellan fyra och sex personer, i läsrummen finns det 7 platser. Rummen är inte bokningsbara.

Gäller i grupprummen


1. Rummen är i första hand till för grupper om minst två till fyra personer, beroende på storlek på rummet. 

2. Rummen är väldigt populära och du kan bli ombedd att byta rum för att de ska användas så effektivt som möjligt.

3. Skräp ska läggas i sopsorteringskärlen som finns på varje våningsplan. Caféets porslin ska lämnas tillbaka till caféet.

4. Personalen ansvarar inte för kvarlämnade värdesaker.

5. Om du lämnar rummet är det fritt fram för andra grupper att använda det.