Foto: Stadsbiblioteket

Grupprum

OBS! För att minska smittspridningen av covid-19 är grupprummen låsta för tillfället och går inte att använda.