Hörlurar, ukulele, symaskin, ljudmixer, mikrofon, penslar och pennor i Götaverkstan. Fotograf: Martin Holmquist

Götaverkstan

Götaverkstan är Stadsbibliotekets kreativa skaparyta. I Götaverkstan kan du gå på workshops, spela in podd, redigera bilder, göra musik eller skapa själv. Här kan du odla din kreativitet."

Götaverkstan är en plats för kreativt och hållbart skapande. Allt är gratis och tillgängligt för alla som har ett bibliotekskort, men Götaverkstan är främst en plats för vuxna.

Bokningsbara rum för ljud, bild och musik

Går du i tankar om att spela in podcast? Sitter du på film- och bildmaterial som behöver redigeras? I Götaverkstan finns tre ljud- och bildrum:

Introduktionskurs för mediarummen

Du som är 18 år eller äldre och har ett bibliotekskort är välkommen att boka in dig på en introduktionskurs för att få använda något av rummen.

Boka introduktionskurs

Låna symaskin

Du kan låna en symaskin på vardagar kl. 10-19 och på helger kl. 10-17, så länge inget annat är bokat i Götaverkstan. Lånetiden är två timmar, men du kan behålla symaskinen längre tid om ingen annan bokat den.

Vill du ordna en egen workshop eller har idéer för Götaverkstan?

Vill du själv ordna en workshop för att dela med dig av din kunskap och skapa tillsammans med andra? Eller har du någon fråga om Götaverkstan? Finns det något program du tycker att vi borde ha? Någon annan slags utrustning? Eller har du en spännande idé om något som kan göras i Götaverkstan? Mejla oss och berätta dina idéer! 

Aktiviteter i Götaverkstan

I Götaverkstan anordnar vi en rad olika workshops och aktiviteter, information om dessa hittar du här.


Koldbath - Workshop i stickning

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 5 oktober
Tid
12:00–14:00
Kostnad
Gratis

Se fler tillfällen

November (1 tillfälle)

Datum Tid
Onsdag 30 november 12:00–14:00

December (2 tillfällen)

Datum Tid
Onsdag 7 december 12:00–14:00
Onsdag 14 december 12:00–14:00

Come and join our knitting co-creative workshop!

Life-long knitters who want to share their skills. New knitters who want to learn.

We will gather and find creative ideas for how to use the 80% of Swedish wool that is thrown away, and how to bring knitting into the fashion industry.

Together we will unlock our creative potential and work on our knitting skills. Life-long knitters as well as beginners are welcome to sit together: this is the co-creation movement.

The program is in multiple languages and we want everybody to come and practice their Swedish - (Swedish native speakers, we need you to correct our mistakes as well :)

The program will occur once a week in the City Library’s "Götaverkstan" where we will build a place for co-creation, self-expression, sharing skills around knitting, getting to know more about Swedish wool and practicing Swedish.

På svenska:

Kom och träffa oss i en samskapande sticknings workshop!

För erfarna stickare som vill dela med sig av sina kunskaper och nya stickare som vill lära sig.

Vi kommer att utforska och hitta kreativa idéer för hur vi kan använda de 80% av svensk ull som årligen slängs, och hur vi kan ta in stickning i modebranschen.

Tillsammans kommer vi att låsa upp vår kreativa potential och arbeta med våra stickkunskaper. Erfarna stickare såväl som nybörjare är välkomna: detta är samskapandet.

Programmet är på flera språk och vi vill att alla ska komma och öva på sin svenska - (Ni som har svenska som modersmål, vi behöver att ni hjälper oss också :) )

Programmet kommer att äga rum en gång i veckan i Götaverkstan på Stadsbiblioteket i Göteborg. Där vi kommer att bygga en plats för medskapande, självuttryck, kunskapsdelning kring stickning, lära oss mer om svensk ull och träna på det svenska språket.

Plats: Götaverkstan

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Stadsbiblioteket på Götaplatsen
Plats
Götaplatsen 3
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.979387427535492,57.69777392217498] }, "properties":{ "title": "Koldbath - Workshop i stickning", "content": "Arrangör: Stadsbiblioteket på Götaplatsen" } }]
Kategorier
Eget skapande
Hantverk
Mode/Kläder
Nyckelord
stickning
hantverk
bibliotek
Götaverkstan