Bibliotekets program

På Stadsbiblioteket kan du välja mellan hundratals aktiviteter varje år. Här kan du delta i författarsamtal, skrivarkurser, bokcirklar, datorhandledning och mycket mer. Allt är gratis.

Programmet hålls på olika platser på Stadsbiblioteket:

  • Trappscenen, parkplan (-1)
  • Hörsalen, parkplan (-1)
  • Götaverkstan, parkplan (-1)
  • Tellus, barnavdelningen, entréplan (0)
  • Lilla Scenen, plan 1
  • Lilla Scenen, plan 2

Sök efter ett specifikt program, filtrera sökresultaten eller se program på andra platser än Stadsbiblioteket 

Behöver du teckenspråkstolk?

Är du intresserad av ett arrangemang och är i behov av en teckenspråkstolk? Kontakta oss minst en vecka i förväg så beställer vi en tolk! arrangemang@kultur.goteborg.se

Vad är en kvinna? Psykoanalys och feminism mellan klinik och kultur

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 26 januari
Tid
18:00–19:30
Kostnad
Gratis

Samtal med psykoanalytikern Charlotta Björklind och historikern och genusvetaren Sara Edenheim.

Samtalet livesänds även på Stadsbibliotekets blogg och Facebooksida.

Frågan "Vad är en kvinna?" kan ses som en urfråga för feministisk teori och politik. I sin klassiker Det andra könet (1949) kommer Simone de Beauvoir fram till en konklusion som har satt tonen för flera generationer tänkare: ”Man föds inte till kvinna, man blir det.” Men vad betyder den idag? 

I vår samtid aktualiseras frågan i en rad olika sammanhang och den står i fokus för den nya antologin Vad är en kvinna? Språk, materialitet, situation (Daidalos, 2021). I samtalet undersöker vi frågan om vad en kvinna är utifrån psykoanalys och feministisk teori.

Psykoanalysen är en tradition där frågor om kön och sexualitet står i fokus. Dess tankegods har kritiserats för att vara politiskt konservativt, samtidigt som andra har funnit den avgörande för att undersöka frågeställningar om maktrelationer mellan könen.

I samtalet ställer vi frågan om hur psykoanalys och feminism förhåller sig till varandra, om relationen mellan kliniken och kulturen för att undersöka vår tids kritiska frågeställningar i relation till kön, sexualitet, och politik.

Charlotta Björklind är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och medlem i Svenska psykoanalytiska föreningen och Internationella psykoanalytiska föreningen (IPA). Hon är utbildningsanalytiker och lärare vid Psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet. Sara Edenheim är docent i historia och lektor vid Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet. Hennes forskning rör sig i skärningspunkten mellan feministisk teori och historiefilosofi med fokus på svensk 1900-talshistoria. Psykoanalytisk teori är en viktig inspirationskälla. Samtalet modereras av antologins ena redaktör, idéhistorikern och genusvetaren Johanna Sjöstedt från Karlstads universitet, som även är styrelseledamot i Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys.

I samarbete med Göteborgs Förening för Filosofi och Psykoanalys.

Stadsbiblioteket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allmänna sammankomster. Antalet platser till programmet är begränsat, vaccinationsbevis krävs ej. Drop-in i mån av plats.

Följ myndigheternas råd och håll dig uppdaterad på goteborg.se/covid19.

Plats: Hörsalen, plan -1

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Stadsbiblioteket på Götaplatsen
Plats
Götaplatsen 3
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.979387427535492,57.697773922174982] }, "properties":{ "title": "Vad är en kvinna? Psykoanalys och feminism mellan klinik och kultur", "content": "Arrangör: Stadsbiblioteket på Götaplatsen" } }]
Nyckelord
feminism
bibliotek
samtal
psykoanalys
upplevhemma