Bibliotekets program

På Stadsbiblioteket kan du välja mellan hundratals aktiviteter varje år. Här kan du delta i författarsamtal, skrivarkurser, bokcirklar, datorhandledning och mycket mer. Allt är gratis.

Programmet hålls på olika platser på Stadsbiblioteket:

  • Trappscenen, parkplan (-1)
  • Hörsalen, parkplan (-1)
  • Götaverkstan, parkplan (-1)
  • Tellus, barnavdelningen, entréplan (0)
  • Lilla Scenen, plan 1
  • Lilla Scenen, plan 2

Sök efter ett specifikt program, filtrera sökresultaten eller se program på andra platser än Stadsbiblioteket 

Behöver du teckenspråkstolk?

Är du intresserad av ett arrangemang och är i behov av en teckenspråkstolk? Kontakta oss minst en vecka i förväg så beställer vi en tolk! arrangemang@kultur.goteborg.se

Heliga rum: Göteborg - en stad med många religioner

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Lördag 5 februari
Tid
10:00–18:00
Kostnad
Gratis

Fotoutställningen Heliga rum ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle, där bilderna åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet.

Göteborg har en spännande religiös historia. Staden grundades av reformerta holländare och befolkades tidigt av tyska, nederländska, svenska och skotska protestanter. Men läget vid havet och internationella resor gjorde att den religiösa enheten kom att utmanas.

Genom århundradena kan vi se hur staden alltmer har öppnats för religiös mångfald. De trettiotre bilderna i utställningen visar olika religiösa traditioner; kristna, muslimska, judiska, sikhiska och buddhistiska med flera. Det är folktomt i gudstjänstlokalerna, vilket är ett medvetet val, människor på bild skapar ofta ett onödigt fokus. Syftet med utställningen är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner.

Runt om i Göteborg finns ett antal olika trossamfunds rum. Det handlar om hur olika religiösa grupper relaterar till sin omgivning och om hur omgivningen förhåller sig till dem. Genom kunskap kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas.

Heliga rum blir ett led i en ökad dialog och samverkan mellan människor från olika religiösa traditioner i Göteborg.

Länk till mer information om utställningen.

Stadsbiblioteket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska smittspridningen av covid-19.

Plats: Utställningshallen, entréplan

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Stadsbiblioteket på Götaplatsen
Plats
Götaplatsen 3
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.979387427535492,57.697773922174982] }, "properties":{ "title": "Heliga rum: Göteborg - en stad med många religioner", "content": "Arrangör: Stadsbiblioteket på Götaplatsen" } }]
Kategorier
Konst/Utställning
Nyckelord
bibliotek
Fotoutställning
utställning
religion