Bibliotekets program

På Stadsbiblioteket kan du välja mellan hundratals aktiviteter varje år. Här kan du delta i författarsamtal, skrivarkurser, bokcirklar, datorhandledning och mycket mer. Allt är gratis.

Programmet hålls på olika platser på Stadsbiblioteket:

  • Trappscenen, parkplan (-1)
  • Hörsalen, parkplan (-1)
  • Götaverkstan, parkplan (-1)
  • Tellus, barnavdelningen, entréplan (0)
  • Lilla Scenen, plan 1
  • Lilla Scenen, plan 2

Sök efter ett specifikt program, filtrera sökresultaten eller se program på andra platser än Stadsbiblioteket 

Behöver du teckenspråkstolk?

Är du intresserad av ett arrangemang och är i behov av en teckenspråkstolk? Kontakta oss minst en vecka i förväg så beställer vi en tolk! arrangemang@kultur.goteborg.se

Koldbath - Workshop i stickning

Aktiviteten har redan inträffat

Datum för aktiviteten har passerats och aktiviteten gäller därför inte längre.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 30 november 2022
Tid
12:00–14:00
Kostnad
Gratis

Come and join our knitting co-creative workshop!

Life-long knitters who want to share their skills. New knitters who want to learn.

We will gather and find creative ideas for how to use the 80% of Swedish wool that is thrown away, and how to bring knitting into the fashion industry.

Together we will unlock our creative potential and work on our knitting skills. Life-long knitters as well as beginners are welcome to sit together: this is the co-creation movement.

The program is in multiple languages and we want everybody to come and practice their Swedish - (Swedish native speakers, we need you to correct our mistakes as well :)

The program will occur once a week in the City Library’s "Götaverkstan" where we will build a place for co-creation, self-expression, sharing skills around knitting, getting to know more about Swedish wool and practicing Swedish.

På svenska:

Kom och träffa oss i en samskapande sticknings workshop!

För erfarna stickare som vill dela med sig av sina kunskaper och nya stickare som vill lära sig.

Vi kommer att utforska och hitta kreativa idéer för hur vi kan använda de 80% av svensk ull som årligen slängs, och hur vi kan ta in stickning i modebranschen.

Tillsammans kommer vi att låsa upp vår kreativa potential och arbeta med våra stickkunskaper. Erfarna stickare såväl som nybörjare är välkomna: detta är samskapandet.

Programmet är på flera språk och vi vill att alla ska komma och öva på sin svenska - (Ni som har svenska som modersmål, vi behöver att ni hjälper oss också :) )

Programmet kommer att äga rum en gång i veckan i Götaverkstan på Stadsbiblioteket i Göteborg. Där vi kommer att bygga en plats för medskapande, självuttryck, kunskapsdelning kring stickning, lära oss mer om svensk ull och träna på det svenska språket.

Plats: Götaverkstan

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Stadsbiblioteket på Götaplatsen
Plats
Götaverkstan
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.979387427535492,57.69777392217498] }, "properties":{ "title": "Koldbath - Workshop i stickning", "content": "Arrangör: Stadsbiblioteket på Götaplatsen" } }]
Kategorier
Eget skapande
Hantverk
Mode/Kläder
Nyckelord
stickning
hantverk
bibliotek
Götaverkstan