Bibliotekets program

På Stadsbiblioteket kan du välja mellan hundratals aktiviteter varje år. Här kan du delta i författarsamtal, skrivarkurser, bokcirklar, datorhandledning och mycket mer. Allt är gratis.

Programmet hålls på olika platser på Stadsbiblioteket:

  • Trappscenen, parkplan (-1)
  • Hörsalen, parkplan (-1)
  • Götaverkstan, parkplan (-1)
  • Tellus, barnavdelningen, entréplan (0)
  • Lilla Scenen, plan 1
  • Lilla Scenen, plan 2

Sök efter ett specifikt program, filtrera sökresultaten eller se program på andra platser än Stadsbiblioteket 

Behöver du teckenspråkstolk?

Är du intresserad av ett arrangemang och är i behov av en teckenspråkstolk? Kontakta oss minst en vecka i förväg så beställer vi en tolk! arrangemang@kultur.goteborg.se

Samhället idag: Inte för alla, samhällets insatser för hemlösa

Datum, tid och beskrivning

Datum
Onsdag 29 mars
Tid
12:00–13:00
Kostnad
Gratis

Med nuvarande riktlinjer är det främst människor med missbruk, psykisk ohälsa och skulder som kan få hjälp att skaffa bostad via socialtjänsten. Papperslösa och andra grupper hamnar utanför socialtjänstens insatser utan att det finns någon annan del av välfärdssystemet som möter upp. En ny nationell strategi för arbetet med hemlösa är på gång, men vilka förbättringar krävs?

Matti Salonen Wirehag, doktor i socialt arbete, har studerat vilka som får hjälp, vilka som hjälper och vad som behöver förändras för att fler ska inkluderas.

Plats: Trappscenen

Samhället idag är en serie lunchföreläsningar i samarbete med Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet och Folkuniversitetet.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Stadsbiblioteket på Götaplatsen
Plats
Götaplatsen 3
Tillgänglighetsinformation: Tillgänglighetsinformation
[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.979387427535492,57.69777392217498] }, "properties":{ "title": "Samhället idag: Inte för alla, samhällets insatser för hemlösa ", "content": "Arrangör: Stadsbiblioteket på Götaplatsen" } }]
Nyckelord
föreläsning
stadsbiblioteket
Samhället idag
Biblioteken i Göteborg