Fotoutställning om Heliga rum på Stadsbiblioteket

Publicerad 2 juni 2021

Den 1 juni kl 14 öppnar utställningen Heliga rum på Stadsbiblioteket. Utställningen består av trettiotre bilder som åskådliggör människors gemensamma längtan efter hopp och helighet. Bilderna visar olika trossamfunds religiösa rum och ställer frågor om religionens roll i dagens samhälle.

Göteborg har en spännande religiös historia. Staden grundades av reformerta holländare och befolkades tidigt av tyska, nederländska, svenska och skotska protestanter. Men läget vid havet och internationella resor gjorde att den religiösa enheten kom att utmanas. Genom århundradena kan vi se hur staden alltmer har öppnats för religiös mångfald.

Digitalt vernissage

Utställningen Heliga rum öppnar den 1 juni kl 14. På grund av de rådande restriktionerna kan endast 15 personer åt gången besöka utställningshallen. Därför välkomnar vi även till ett digitalt vernissage av utställningen den 1 juni kl 12 på Stadsbibliotekets Facebooksida och ett interreligiöst samtal mellan Susanne Rappmann, biskop i Göteborgs stift Svenska kyrkan, Benjamin Gerber, andlig ledare Göteborgs synagoga och Ahmed Ghanem, imam i Göteborgs moské.

Stimulera till dialog

De trettiotre bilderna i utställningen visar olika religiösa traditioner; kristna, muslimska, judiska, sikhiska, buddhistiska med flera. Det är folktomt i gudstjänstlokalerna, vilket är ett medvetet val, människor på bild skapar ofta ett onödigt fokus.

- Vi vill inspirera och stimulera till dialog mellan människor, att tala om det som är heligt och viktigt i livet. Genom bilderna kan vi se likheter och skillnader mellan rummen. Det kan vara en början till ett samtal, säger Mikael Ringlander, präst och programchef för Kultursamverkan Svenska kyrkan.

Bearbeta fördomar

Syftet med utställningen är att öka kunskapen om egna och andras religiösa traditioner. Runt om i Göteborg finns ett antal olika trossamfunds rum. Det handlar om hur olika religiösa grupper relaterar till sin omgivning och om hur omgivningen förhåller sig till dem. Genom kunskap kan fördomar och eventuella missförstånd bearbetas.

Utställningen pågår till den 12 september.

Läs mer om utställningen på Svenska kyrkans hemsida