Hur vi arbetar

Visste du att ju tidigare vi skapar läslust hos barn, desto större chans har vi att ge dem goda livsvillkor längre fram i livet? För att vi ska bli staden där vi läser för våra barn behöver alla, som möter familjer och barn, samverka med varandra. Detta är en del av arbetet med att göra Göteborg till en mer jämlik stad.
Att jobba för Jämlikhet kräver långsiktiga strategier. Och ditt och mitt engagemang. Varje samtal, varje berättelse och varje sagostund är viktig.