Fakta och forskning

Visste du att en sexåring bör ha ett ordförråd på 10 000 ord? Forskare är helt överens om att barns läsförmåga styr både hälsa och karriär senare i livet. I en jämlik stad ska barn och unga kunna förverkliga sina drömmar. Göteborg ska vara staden där vi läser för våra barn.


Forskare menar att de tidiga insatserna ger effekter under hela det fortsatta livet. Det är viktigt att betrakta insatserna som investeringar i både barnet och samhället.