Om Språnget Media

Vi vänder oss till dig som har lindriga intellektuella funktionsnedsättningar. Kanske står du nära arbetsmarknaden. Vi har plats för cirka 50 deltagare antingen hos oss eller i andra företag och verksamheter.

Arbetssätt och metoder

Genom coachning och motiverade samtal arbetar vi tillsammans med dig för att hitta en plats på den ordinarie arbetsmarknaden. Du är på arbetsplatsen inom ramen för daglig verksamhet. Där har du en arbetsledare och det kommer finnas förväntningar och krav på dig på arbetsplatsen.

Vi samverkar med andra. Till exempel arbetsförmedlingen och försäkringskassan.

Du kan också arbeta i någon av våra arbetsstationer i vår egen verksamhet i Alelyckan.

Personal och kompetens

Vi är tre stödassistenter som arbetar som coacher och har tillgång till en stödpedagog.

Personal är utbildad i metoden supported employment. Det är en metod för att hitta rätt plats och rätt arbetsuppgift som tar tillvara på din motivation och dina starka sidor.

Lokaler

Vi håller till i en lokal som ligger i Alelyckans industriområde.

Inne

Arbetsstationerna är på bottenplan. Köket ligger en trappa upp där vi även har flera arbetsplatser med datorer. Det finns hiss. Det finns omklädningsrum och toalett med dusch.

Ute

Lokalen ligger i ett industriområde.

Res hit

Buss går till hållplats Alelyckan. Därifrån är det fem till tio minuters promenad. Det finns möjlighet att ta Flexlinjen hit. Det finns parkeringar i närheten och möjlighet för färdtjänst att släppa av dig utanför dörren.