Foto: Frida Winter. En blå och en grön låda med skruvar och muttrar står på en arbetsbänk. En person tar upp något från den blå lådan.

Språnget

På Språnget kan du prova på olika arbetsuppgifter och vara i ett socialt sammanhang. Vi har flera inriktningar och aktiviteter som du kan välja mellan. Du kan ha din dagliga verksamhet i våra lokaler, ute på ett företag eller i utflyttad verksamhet.

Inriktning och antal deltagare

På Språnget finns flera inriktningar och aktiviteter som du kan välja mellan. Vi arbetar aktivitetsbaserat. Du kan ha din dagliga verksamhet i våra lokaler, ute på ett företag eller i utflyttad verksamhet.

På Språnget arbetar vi i grupper med fyra till fem deltagare i varje grupp.

Arbetsuppgifter och aktiviteter

Exempel på arbetsuppgifter

 • produktionsarbete, till exempel montering
 • sysslor kopplade till biodling, till exempel ​samla in honung, hälla upp honung på burkar
 • jobba i kök med att baka, laga mat eller ordna kaffe

 • hälsostärkande aktiviteter som promenader

 • tömma papperskorgar och plocka skräp i område

 • fylla på kompostpåsar i tvättstugorna

 • tömma batteri- och glödlampslådorna

 • dela ut information i brevlådorna till hyresgästerna

 • sätta upp information i entréerna

 • städa i grovsoprum

 • sopa och kontrollera källargångar som förebyggande för brandrisk

 • kratta löv

 • rensa ogräs

 • skotta snö

 • transportuppdrag åt andra verksamheter

Arbetssätt och metoder

På Språnget står dina individuella behov i centrum. Du får stöd och motivation av personalen för att du ska kunna bli så självständig i dina arbetsuppgifter som möjligt.

Som stöd i kommunikation och som komplement till text använder vi oss av fotobilder som vi själva tagit, detta för att du ska veta vilka arbetsuppgifter som är aktuella för dagen.

Vi arbetar med ett aktivitetsbaserat arbetssätt där delaktighet och valfrihet är ledord.

Personalen arbetar med lågaffektivt bemötande.

Personal och kompetens

På Språnget finns:

 • Två coacher
 • Fem stödassistenter
 • En stödpedagog
 • En övergripande stödpedagog är kopplad till verksamheten
 • Vi har också tillgång till arbetsterapeut, sjuksköterska och fysioterapeut

Lokaler

Språnget ligger i nyrenoverade lokaler på Angeredsvinkeln 29. I huset finns flera olika verksamheter.

Inne

Vår verksamhet ligger i ett plan och det finns flera mindre rum, till exempel samtalsrum och arbetsrum. Det finns både större och mindre arbetsrum för produktionsarbete.

Vi har två matsalar som du kan välja på för att äta din medhavda lunch.

Ute

Vi har en uteplats med utemöbler bredvid en odlingsplats. I närheten finns naturområden med promenadvägar, bland annat Vättlefjäll och Lärjeån.

I Angered centrum finns flera butiker och restauranger. Det tar 10 minuter att promenera till Angered centrum.

Res hit

Du kan åka buss till Språnget. Hållplatsen heter Angeredsvinkeln.

Du kan också promenera hit från Angered centrum, det tar ca 10 minuter. Till Angered centrum går flera bussar och spårvagnslinjer.

Planera din resa med västtrafik.

Flexlinjen stannar utanför huset.

Det finns en stor parkeringsplats.