Om Språnget Angered

Språnget är en daglig verksamhet för dig med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Inriktning och stöd

Språnget Angered är en daglig verksamhet för dig med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och intellektuella funktionsnedsättningar.

Verksamheten är indelad i olika grupper och deltagarna är placerade i grupperna utifrån intresse, behov och förutsättningar.

Omkring 65 deltagare har sin dagliga verksamhet i någon av grupperna på Språnget Angereds dagliga verksamheter.

Verksamheten består av:

Språnget

Utflyttad verksamhet Coop

Servicegruppen Angered

Utegruppen ICA Maxi

Faktablad för utskrift

Här hittar du faktablad om Språnget Angered daglig verksamhet för utskrift. Faktabladet innehåller en sammanfattning av informationen som finns på webbsidan.